Aanpak

Elk veranderingsproces gericht op waarde creatiefiguur_c4v_NL

 • Quick scan en analyse van de specifieke situatie van uw bedrijf
 • Ontwikkelen visie op de toekomst
 • Definiëren strategische opties en begeleiden keuzeproces
 • Vertaling van strategie naar implementatie

Afhankelijk van de situatie

 • Nauwe samenwerking met (deel van) het bestaande management team.
  Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige kennis over de markt en de interne organisatie (draagvlak)
 • Betrekken experts met specifieke sector- en marktkennis bij analyse en het ontwikkelen van
  een strategische visie
 • Inbreng risicodragend vermogen of managementcapaciteit in ruil voor een aandelenbelang

STRATEGIE IMPLEMENTATIE CHANGE VALUE